Aöf Güz Dönemi Ders Özetleri

 • En Son Eklenen Ders Notları: Felsefe 7. Yarıyıl Ders Notları
 • Bulmak İstediğiniz Ders Notunu Ctrl+F Tuşuna Basıp Arama Yaptırabilirsiniz. 
 • En Son Yazıyı Güncelleme Tarihi: 15.08.2016 ( Kırık Linkler Düzeltildi )
 • Ders Notunu İndirdikten Sonra Mutlaka Ders Notunu Kitabınız İle Karşılaştırarak Ünite Başlıklarına Bakınız. Doğru Not/Özet Olduğuna Emin Olduktan Sonra Çalışmaya Başlayınız.Aksi Taktirde Yanlış Nota Çalışıp Mağdur Olduğunuz Taktirde SORUMLU değiliz.GÜZ DÖNEMİ VİZE VE FİNAL DERS NOTLARI

TOPLU DERS NOTLARIMIZ
İşletme Bölümü 3 . Sınıf 5. Yarıl Ders Notları (Vize+Final) |PDF
İçerik;
 • Finansal Yönetim I (1-8 Üniteler)
 • Genel Muhasebe I (1-8 Üniteler)
 • İktisada Giriş I (1-8 Üniteler)
 • Maliyet Muhasebesi (1-8 Üniteler)
 • Pazarlama Yönetimi (1-8 Üniteler)
 • Temel Hukuk (1-8 Üniteler)
 • Uluslar Arası İşletme (1-8 Üniteler)
 • Üretim Yönetimi (1-8 Üniteler)
 • Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (1-4 Üniteler) ( 5-8 Ünite Ders Notu İndirme Linki aşağıdadır)
İndirme Linki:

İşletme Bölümü 4 . Sınıf 7. Yarıl Ders Notları (Vize+Final) |PDF
İçerik; Dosya İçerisinde 2 Farklı Kaynak Vardır.
 • Denetim I
 • İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve etik
 • Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
 • Stratejik Yönetim I
 • Uluslar Arası İşletmecilik
İndirme Linki:

Sosyal Hizmetler 1. Sınıf Ders Notları(PDF)
İçindeki Dersler:
 • İngilizce 1
 • Sosyolojiye Giriş (1-8)
 • Temel Bilgi Teknolojileri I (1-8)
 • Hukukun Temel Kavramları (1-8)
 • Psikolojiye Giriş (1-4)
 • Sosyal Hizmete Giriş (1-4)
 • Sosyal Politika (1-4)
İndirme Linki:

Adalet 1. Sınıf 1. Dönem Ders Notları ( Vize )
İçerik:
 • Adalet Meslek Etiği
 • Halkla İlişkiler
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İdare Hukukuna Giriş
 • Medeni Hukuk 1
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1
 • Türk Anayasa Hukuku
İndirme Linki:

Adalet 2. Sınıf 3. Yarıyıl Ders Notu ( Vize+Final )
İçerik:
 • Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi I
 • Büro Teknolojileri
 • Ceza Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • Memur Hukuku
 • Türk Dili I
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi
 • Yargı Örgütü
İndirme Linki:

Felsefe Bölümü 4. Sınıf 7. Yarıyıl Ders Notu
İçerik;
 • Çağdaş Felsefe – I (Vize)
 • Dil Felsefesi (Vize)
 • Estetik ve Sanat Felsefesi (Vize)
 • Sosyal Psikoloji-I (Vize)
 • Tarih Felsefesi-I (Vize)
 • Türkiyede Felsefenin Gelişimi (Vize)

 İndirme Linki:Sosyoloji 1. Sınıf 1. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 5-8
 • Psikolojiye Giriş 1-4
 • Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 1-8
 • Sosyal Politika 1-8
 • Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1-8
 • Sosyolojiye Giriş 1-8
 • Temel Bilgi Teknolojileri 1-3 5-8

İndirme Linki:


Sosyoloji 3. Sınıf 5. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Yeni toplumsal hareketler (Vize)
 • Toplumsal cinsiyet sosyolojisi (vize+final)
 • Kültür sosyolojisi (vize+final)
 • Ekonomi sosyolojisi  (vize+final)
 • Çağdaş sosyoloji kuramları (vize+final)
 • Aile sosyolojisi (vize+final)

İndirme Linki:

Sosyoloji 4. Sınıf 7. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Çevre sosyolojisi  (vize+final)
 • Hukuk sosyolojisi (vize+final)
 • İletişim sosyolojisi (vize+final)
 • Türkiye’de sosyoloji (vize+final)
 • Türkiyenin Toplumsal yapısı (vize+final)
 • Girişimcilik ve iş kurma (vize)

İndirme Linki:

Kamu Yönetimi 1. Sınıf 1. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Davranış Bilimleri I
 • Genel Muhasebe I (Vize+Final)
 • Hukukun Temel Kavramları (Vize+Final)
 • İktisada Giriş I (Vize+Final)
 • Genel İşletme (Vize+Final)
 • Matematik I
 • Temel Bilgi Teknolojileri I (Vize+Final)

İndirme Linki:

Kamu Yönetimi 2. Sınıf 3. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Anayasa Hukuku (Vize)
 • İstatistik 
 • Yönetim Bilimi I
 • Kamu Maliyesi (Vize+Final)
 • Siyaset Bilimi (Vize+Final)
 • Siyaset Sosyolojisi (Vize+Final)
 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I (Vize+Final)

İndirme Linki:

Kamu Yönetimi 3. Sınıf 5. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Vize+Final)
 • Sosyal Politika (Vize+Final)
 • Halkla İlişkiler (Vize+Final)
 • Kamu Personel Hukuku (Vize+Final)
 • Kentleşme ve Konut Politikaları (Vize+Final)
 • Devlet Bütçesi (Vize+Final)

İndirme Linki:

Kamu Yönetimi 4. Sınıf 7. Yarıyıl Ders Notları|PDF
İçerik;
 • Türk İdare Tarihi (Vize+Final)
 • Çevre Sorunları ve Politikaları (Vize+Final)
 • Maliye Politikası I (Vize+Final)
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (Vize+Final)
 • Türk Dili I (Vize+Final)
 • Türk Vergi Sistemi (Vize+Final)
 • Girişimcilik Ve İş Kurma (Vize+Final)

İndirme Linki:

DİĞER TEK DERS NOTLARIMIZ
Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri Ders Notu (Vize+Final) – Sosyal Hizmetler 3. Yarıyıl
İndirme Linki:

Özel Gereksinimli Bireyler ve Bakım Hizmetleri Ders Notu (Vize+Final)- Sosyal Hizmetler 3. Yarıyıl
İndirme Linki:

Çatışma ve Stres Yönetimi Ders Notu (Vize+Final)- Sosyal Hizmetler 3. Yarıyıl
İndirme Linki:

Sosyal Psikoloji I Ders Notu (Vize+Final) – Sosyal Hizmetler 3. Yarıyıl
İndirme Linki:

Türk Dili 1 Ders Notu(Vize+Final)
İndirme Linki:

Türkiyenin Toplumsal Yapısı Ders Notu (Vize+Final)-Sosyal hizmetler 3. Yarıyıl
İndirme Linki:

Maliye Politikası I|PDF (Vize+Final) Ders Özeti
İndirme Linki:

Maliye Politikası I|PDF (Vize+Final) Ders Özeti Farklı Özet
İndirme Linki:

Girişimcilik ve İş Kurma Ders Özeti Vize+Final |PDF 
İndirme Linki:

Avrupa Birliği Vize+Final Ders Notu|PDF
İndirme Linki:

 İktisadi Kalkınma Vize+Final Ders Notu|PDF
İndirme Linki:

Sosyal Bilimlerde Araştırma Vize+Final|PDF
İndirme Linki:

Temel Bilgi Teknolojileri I Vize+Final  Soru Cevap | PDF
İndirme Linki:

Temel Bilgi Teknolojileri I Vize+Final Ders Notu
İndirme Linki:

Sosyal Politika Vize |PDF | Kamu 5. Yarıyıl
İndirme Linki:

Medeni Usul Hukuku Vize+Final Ders Notu|PDF
İndirme Linki:

Vergi Hukuku Vize+Final Ders Notu|PDF
İndirme Linki:

Finansal Ekonomi Vize+Final Ders Notu |PDF
İndirme Linki:

Kamu Yönetimi Bölümü Vize+Final Üniteleri Ders Özetleri|2014|PDF-WORD
İndirme Linki:

Türk Dili I Ders Notu (1-7)
İndirme Linki:

İngilizce I Ders Notları (1-8)
İndirme Linki:

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Vize+Final Ders Özeti|PDF
İndirme Linki:

Devlet Bütçesi Ders Notu
İndirme Linki:

 Atatürk İlkeleri ve İnkilapları 1 Vize|2014|Pdf
İndirme Linki:

 Psikolojiye Giriş Ders Notu Vize|2014|PDF
İndirme Linki:

Türk Anayasa Hukuku Ders Notu Vize+Final|PDF
İndirme Linki:

Siyaset Sosyolojisi Ders Notu Vize+Final|PDF
İndirme Linki:

Siyaset Bilimi Ders Notu-Çalışma Soruları Vize+Final|PDF
İndirme Linki:

İstatistik Vize Ders Notu|2014|PDF
İndirme Linki:

Uluslar Arası İşletmecilik (1-8) Üniteler (Yukardaki NottanFarklı Kaynaktır)
İndirme Linki:
Aöf İlahiyat Tesfir Dersi (Önlisans) Ders Notu (1-4)
İndirme Linki:

Üretim Yönetimi (1-8) Üniteler
İndirme Linki:
Finansal Yönetim I (1-8) Üniteler :
İndirme Linki:

Pazarlama Yönetimi (1-8) Üniteler :
İndirme Linki:
Türk Vergi Sistemi 1-8 Ünite Özet:
İndirme Linki:

Türk Vergi Sistemi (1-8) Üniteler Ders Notu :
İndirme Linki:
Google Paylaş

Hakkımızda: NorFul Medya

2010 yılında açıköğretim forumlarında başladığımız paylaşımlarımıza 2013 yılından bu yana blogumuzda devam ediyoruz ve her geçen gün yeni bilgiler ve paylaşımlarımız ile siz öğrenci kardeşlerimize karşılıksız hizmet etmekteyiz. Facebook üzerindeki 20 grup 2 sayfamız üzerinden de paylaşımlarımız olmaktadır. Blogumuza ek olarak www.norfulpaylasim.com sitemizde'de sizlere hizmet vermekteyiz. Paylaşmak Bizim İŞİMİZ anlayışı ile her zaman yanınızdayız...

13 yorum :

 1. Yonetim bilisim bolumunun dersleri yok

  YanıtlaSil
 2. Uluslararası işletme ünite sonundaki testlerin cevapları yok...

  YanıtlaSil
 3. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümüne ait hiç bir şey yok

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ders isimlerinizi yazın yardımcı olalım. Bulup Paylaşalım.

   Sil
  2. sağlık kurumları işletmeciliği bölümünün derslerini yayınlar mısınız

   Sil
  3. bulduktan sonra paylaşacağız takipte kalın

   Sil
 4. çocuk gelişim dersleri yok

  YanıtlaSil
 5. SOSYAL HİZMETLER 2.SINIF GÜZ DERS NOTLARI ALABİLİRMİYİM

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Özetleri ücretsiz olarak indirebilirsiniz linklere tıklayıp

   Sil
 6. Hukukun temel kavramları 1. Sınıf ders notu varmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://bc.vc/I3opMg burada var toplu ders notlarının içinde

   Sil
 7. ascılık ile ilgili ders notları yok

  YanıtlaSil