Aöf Bahar Dönemi Ders Özeti


Bahar Dönemi Vize ve Final Ders Notları
İşletme 4. Sınıf Ders Notları Vize+Final |PDF-WORD | 
Paket 1
İçerik;
 • Küresel Pazarlama
 • Stratejik Yönetim 2
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Türkiye Ekonomisi
 • İnsan Kaynaklari Yönetimi
 • Türk Dili 2
İndirme Linki 1:

İşletme 3. Sınıf Ders Notları Vize+Final Üniteler |PDF-WORD
İçerik;
 • Finansal Yönetim II
 • Genel Muhasebe II
 • İktisada Giriş II
 • Maliyet Yönetimi
 • Örgüt Kuramı
 • Örgütsel Davranış
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İndirme Linki 1:
İlahiyat Bölümü ( Önlisans ) 1. Sınıf Notu Vize| PDF
İçerik;
 • İslam Hukukuna Giriş
 • Temel Bilgi Teknolojileri 2
 • Arapça 2
 • Hadis Tarihi Usulü
 • İslam Kurumları ve Medeniyetleri
 • Tesfir Tarih ve Usulü
 • Türk İslam Edebiyatı
İndirme Linki 1:


Uluslararası ilişkiler 8. Yarıyıl Ders Notu Vize| PDF
İçerik;
 • Küreselleşme ve kültürler arası iletişim
 • Uluslararası ilişkiler kuramları
 • Uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri
İndirme Linki 1: 


Uluslararası İlişkiler 6. Yarıyıl Ders Notu (1-5 Ünite)| PDF
Kültür Tarihi 
İndirme Linki 1:


Sosyoloji 1. sınıf 2. Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;
 • Birey ve davranış – Vize
 • İnsan ve toplum – Final
 • Kültür tarihi – (1-8 Ünite)
 • Sembolik mantık –  (1-4 Ünite)
 • Türk siyasal hayatı – (1-8 Ünite)
İndirme Linki 1:

Sosyoloji 2. Sınıf 4. Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;
 • Bilim Felsefesi – (1-6 Ünite)
 • Eğitim felsefesi – (1-6 Ünite)
 • Eğitim psikolojisi – (1-5 Ünite)
 • Kamu yönetimi – (1-9 Ünite)
 • Modern sosyoloji tarihi- (1-8 Ünite)
İndirme Linki 1:

Sosyoloji 3. Sınıf 6.Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;
 • Endüstri Sosyolojisi (1-4 Ünite)
 • Kent sosyolojisi (1-6 Ünite)
 • Mantığın gelişimi (1-6 Ünite)
 • Sosyolojide yakın dönem gelişmeler
İndirme Linki 1:

Sosyoloji 4. Sınıf 8. Yarıyıl Ders Notu| PDF
İçerik;
 • Din ve toplum- (1-8 Ünite)
 • Medya sosyolojisi- (1-8 Ünite)
 • Suç sosyolojisi- (1-4 Ünite)
 • Türk sosyologları- (1-8 Ünite)
 • Klasik mantık-(1-6 Ünite)
 • Türk dili
İndirme Linki 1:

Pazarlama İletişimi Vize+Final Ders Notu-PDF
İndirme Linki 1:

Sosyal Hizmetler 1. Sınıf 2. Dönem Ders Notu-PDF
İçerik; 
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (1-8 Ünite)
 • Temel Bilgi Teknolojileri II (1-8 Ünite)
 • İş Etiği (1-6)
 • Sosyal Hizmet Kuruluşları (1-4)
 • Temel Bakım Hizmetleri (1-8 Ünite)
 • Temel Sağlık Hizmetleri (1-8 Ünite)
İndirme Linki 1:
Sosyal Hizmetler 2. Sınıf 4. Dönem Ders Notu-PDF
İçerik;
 • Türk Dili II  (1-8 Ünite)
 • Sosyal Psikoloji II (1-8 Ünite)
 • Sosyal Hizmet Yönetimi (5-8 Ünite)
 • Sosyal Hizmet Uygulamaları (5-8 Ünite)
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı (1-8 Ünite)
 • Görüşme Teknikleri (1-8 Ünite)
 • Çatışma Stres Yönetimi II (5-8 Ünite)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 (5-8 Ünite)
 İndirme Linki 1:

İktisat Bölümü 6. Yarıyıl Ders Notları| PDF
İçerik;
 • Bilgi Ekonomisi (1-8 Üniteler )
 • Çalışma Ekonomisi (1-8 Üniteler )
 • Hizmetler Ekonomisi (1-8 Üniteler )
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (1-4 Üniteler )
 • Para Politikası (1-8 Üniteler )
 • Uluslar Arası İktisat Politikası (1-8 Üniteler )
İndirme Linki 1;


İktisat Bölümü 8. Yarıyıl Ders Notları| PDF
İçerik;
 • Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (1-8 Üniteler )
 • Ekonominin Güncel Sorunları (1-3 Üniteler )
 • Etkili İletişim Teknikleri (1-4 Üniteler )
 • İktisadi Büyüme (1-4 Üniteler )
 • İktisat Tarihi (1-8 Üniteler )
 • Maliye Politikası (1-8 Üniteler )
 • Türkiye Ekonomisi (1-4 Üniteler )
İndirme Linki 1;


Kamu Yönetimi 4. Sınıf 8. Yarıyıl Ders Notları|PDFİçerik;
İçerik;
 • Çalışma Ekonomisi
 • Türkiye Ekonomisi
 • Örgütsel Davranış
 • Maliye Politikası II
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Türk Siyasal Tarihi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi


İndirme Linki:

Adalet Bölümü Toplu Arşiv Ders Notları 
İçerik;
 • Ceza Muakemesi ( 1-8 Üniteler) (2. Sınıf  2. Dönem )
 • Damga Vergisi ve Harçlar bilgisi (2. Sınıf  2. Dönem )
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar(1-4 Üniteler) (1. Sınıf  2. Dönem )
 • İcra İflas Hukuku (2. Sınıf  2. Dönem )
 • İdari Yargı (1-5 Üniteler) (1. Sınıf 2. Dönem)
 • İnfas Hukuku (1-7 Üniteler)
 • İngilizce II (1. Sınıf 2. Dönem)
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Kalem Mevzuatı  (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Medeni Hukuku II (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Temel Bilgi Teknolojileri II (1-8 Üniteler) (1. Sınıf 2. Dönem)
 • Ticaret Hukuku (2. Sınıf 2. Dönem)
 • Uyap (2. Sınıf 2. Dönem)
İndirme Linki 1: 


Alternatif 2. Link:


Paket Dosya 8 (Vize Üniteler)
İçerik;
 • Borçlar Hukuku
 • Mahalli İdareler Maliyesi
 • Maliyet Yönetimi
 • Özel Vergi Hukuku II
 • Para Politikası
 • Uluslararası Kamu Mali Yönetimi
İndirme Linki 1:

Alternatif 2. Link:

Paket Dosya 1 (Vize Üniteler)
İçerik;
 • Bankacılık Hizmet Ürünleri
 • Çalışma Psikolojisi
 • Finansal Kurumlar
 • İşletme Kurumu
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
İndirme Linki 1:

Alternatif 2. Link:

Etkili İletişim Teknikleri Vize+Final|PDF
İndirme Linki 1:

Türk Vergi Sistemi (Vize Üniteler)
İndirme Linki 1:

Borçlar Hukuku,Mahalli İdareler Maliyesi,Özel Vergi Hukuku II (Vize Üniteler)
İndirme Linki 1:

Örgütsel Davranış kısa özet (Vize Üniteler)
İndirme Linki 1:

İşletme Fonksiyonları (Vize Üniteler)
İndirme Linki 1:

Finansal Ekonomi  (Vize Üniteler)
İndirme Linki 1:

Ekonominin Güncel Sorunları (1.2.3. Üniteler ) 
İndirme Linki 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri  ( Vize+Final Üniteler ) 
İndirme Linki 1:

İktisat Tarihi  (1-8. Ünite Vize Final ) 
İndirme Linki 1:

Örgütsel Davranış (Vize Üniteler) 
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Türk Dili 2 II | PDF (Vize ve Final Üniteleri)
İndirme Linki 1:
 İktisadi Büyüme (Vize Üniteler)
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Kamu Yönetimi Bölümü 6. Yarıyıl Ders Özetleri Vize+Final | PDF
İçerik;
 • Çalışma Ekonomisi 1-4
 • İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 1-8
 • Örgütsel Davranış 1-8
 • Türk Siyasal Hayatı 1-8
 • Uluslararası Örgütler 1-4
İndirme Linki 1:

Kamu Yönetimi Bölümü 8. Yarıyıl Ders Özetleri Vize+Final | PDF
İçerik;
 • AB ve Türkiye İlişkileri 1-8
 • İnsan Kaynakları Yönetimi 1-8
 • Kamu Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 1-8
 • Maliye Politikası II 1-8
 • Türkiye Ekonomisi 1-8
İndirme Linki 1:


İktisada Giriş II Vize+Final Üniteleri|PDF
İndirme Linki 1:

Alternatif 2. Link:

Atatürk İlkeleri ve İnkilapları II Vize+Final|PDF
İndirme Linki 1:

Alternatif 2. Link:

Türk Siyasal Hayatı Vize+Final|PDF
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Kentleşme ve Konut Politikaları (Final Üniteler) Ders Notu
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Kamu Personel Hukuku (Final Üniteler)Ders Notu
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
NorFuLL Paket Dosya 8
İçerik;
 • Hukuk dili ve Adli Yazışmalar 5-6-7-8
 • İdari Yargı 5-6-7-8
 • İnfaz Hukuku 5-6-7-8
 • Kalem Mevzuatı 5-6-7-8
 • Medeni Hukuk II (Vize+FinaL)
İndirme Linki 1:

Alternatif 2. Link:

İngilizce 1 ve İngilizce 2 Vize+Final Ders Notları
İndirme Linki 1:
İndirme Linki 2:
NorFuLL Paket İçerik Ders Notları |WORD (5.6.7.8 Ünite Final )
İçerik;
 • İş Hukuku
 • Örgüt Kuramı
 • Finansal Yönetim II
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri|2013 |PDF (5-8 Ünite Final )
 İndirme Linki 1:

Alternatif 2. Link:

Temel Bilgi Teknolojileri 2 |PDF  (5.6.7.8 Ünite Final )
İndirme Linki 1:

 Halka İlişkiler 1. Sınıf Ders Notları
İçerik;
 • Yeni İletişim Teknolojileri
 • Sözlü ve Sözsüz iletişim
 • İngilizce II
 • Marka Ve Yönetimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Medya Sosyolojisi
 • Genel Uygarlık Tarihi
İndirme Linki 1:
Alternatif 2. Link:
Google Paylaş

Hakkımızda: NorFul Medya

2010 yılında açıköğretim forumlarında başladığımız paylaşımlarımıza 2013 yılından bu yana blogumuzda devam ediyoruz ve her geçen gün yeni bilgiler ve paylaşımlarımız ile siz öğrenci kardeşlerimize karşılıksız hizmet etmekteyiz. Facebook üzerindeki 20 grup 2 sayfamız üzerinden de paylaşımlarımız olmaktadır. Blogumuza ek olarak www.norfulpaylasim.com sitemizde'de sizlere hizmet vermekteyiz. Paylaşmak Bizim İŞİMİZ anlayışı ile her zaman yanınızdayız...

1 yorum :

 1. Kamu ekonomisi-2
  Kamu mali yönetimi derslerinin vize özetlerinide koyabilirmisiniz

  YanıtlaSil